» Hapettaa ja puhdistaa

» Yksinkertainen

» Mitoitus tarpeen mukaan

» Hyvät käyttäjäkokemukset

» Avantouimarit kiittävät

» Vesivoimalaitos

Kiistattomat edut:

 • Korkea happipitoisuus nopeasti
 • Tehokas hapen leviäminen
 • Nopeampi orgaanisen aineen häviäminen
 • Raudan, fosforin ja mangaanin nopea saostuminen
 • Metaanin, typen ja rikkivedyn häviäminen
 • Myrkyllisten levien kasvun estyminen
 • Kerroksisuuden häviäminen vedestä
 • Jään muodostumisen estyminen
 • Helppo asentaa ja hoitaa
 • Alhaiset käyttökustannukset
 • Hyvät käyttäjäkokemukset Suomessa jo vuodesta 1988

ENVIRO BOTNIA HAPETTAA JA PUHDISTAA VEDET

Eri syistä johtuen ovat vedet ympäristössämme rasittuneet. Ravinnepitoisuuksien kasvu muodostaa enemmän orgaanista ainetta, joka puolestaa kuluttaa vedestä enemmän happea. Että orgaanisten aineiden hajoamista vesissä saataisiin nopeutettua tulee vesiin lisätä happea.

Helppo ja edullinen tapa palauttaa ja ylläpitää oikea happitasapaino vedessä on ENVIRO BOTNIA SYSTEM.

EBS-MENETELMÄ ON YKSINKERTAINEN

EBS-ilmapumppuun liitetty pohjailmastuskenno ja/tai ilmahissi ovat
tehokkain tapa hapettaa vesi edullisesti.

Pohjailmastuskennoja voidaan käyttää aina 4 metrin syvyyteen saakka. Yli 4 metrin vesissä käytetään ilmahissejä, joilla vältetään typpikaasun muodostuminen. EBS-menetelmässä erikoisrakenteinen pumppu painaa ilmaa pohjailmastuskennoon, jonka 8000-10000 reijän kautta ilma vapautuu veteen, hapettaen sitä tehokkaasti.

MITOITUS TARPEEN MUKAAN

EBS-menetelmää voidaan soveltaa tarpeen mukaan pieniin ja isoihin kohteisiin. Pumppuja on 60 erilaista, 18 kuutiota/tunti -tehosta 2500 kuutiota/tunti tehoon saakka. Yhteen pumppuun voidaan liittää 5 pohja-ilmastuskennoa (2 eri kokoa) tai ilmapumppua.

Ilmastuslaitteiston tehontarve ja laajuus määritellään käyttökohteen mukaan. Niihin vaikuttavat: veden syvyys ja lämpötila, vesialueen koko ja muoto, saostuminen, talvella jäästä vapaana pidettävän alueen koko (avantouintipaikat, lintualtaat, kalan- ja ravunkasvatusaltaat, venepaikat, laiturit...)

HYVÄT KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET

Suomessa EBS-menetelmä on käytössä mm. Taimensaari Ky:n kalanviljelylaitoksella Kangasniemellä, jossa ilmastuskennot on sijoitettu tulovettä hapettamaan. Veden lämpötilan noustessa 20-asteeseen otetaan ilmastus käyttöön. Käytännössä on mm. typen määrän havaittu alenevan huomattavasti.

Kalankasvatuslaitoksilla menetelmä lisää tuottoa. Lohikaloilla on parhaat kasvumahdollisuudet lämpötilassa 16-18 astetta. Kesällä voidaan kylmää vettä nostaa pohjasta alentamaan pintaveden lämpötilaa. Vastaavasti talvella lämpimämmän pohjaveden nosto lisää pintaveden lämpöä ja pitää altaat sulana.

Ankara pakkastalvi 2002-2003 aiheutti happikadon ja kalakuolemia lukuisissa Suomen järvissä. Mm. Lapväärtin kalastuskunta Kristiinankaupungissa otti EBS-menetelmän käyttöön Pluuminjärvellä. Ilmastuksen suotuisa vaikutus järven tilaan oli selvästi heti havaittavissa.

 

AVANTOUIMARIT KIITTÄVÄT

Yksi ilmastuslaite voi pitää 30 metrin läpimittaisen alueen jäättömänä -5 -asteessa ja 20 m läpimittaisen alueen -20 -asteessa. Jäättömän alueen koko on riippuvainen ilman määrästä, veden syvyydestä ja sen suolaisuudesta.

VESIVOIMALAITOS

Laitteiston avulla saavutettavat hyödyt:
Esim. Vesivoimalaitoksissa
- Vedenottoalue jäätön
- Enemmän energiaa
- Vähemmän käyttöhäiriöitä
- Ainoastaan puhdasta ilmaa
- Ei ongelmajätettä
- Koko käyttökohteen mukaan
- Ei huoltokustannuksia
- Vain yleisvalvontaa tarvitaan
- (Kaupanpäälle virkistävä uinti kylmässä vedessä)
- Erittäin tehokasta vedenhapetusta

Enviro Botnia System ilmastuspumppulaitteita voidaan käyttää joissa ja muissa vesistöissä, joissa jään muodostuminen aiheuttaa tulvia. Laitteiston pohjailmastuskenno voidaan asentaa vaikkapa keskelle jokea, jotta saataisiin sopiva etäisyys kennojen välille ja mahdollisimman tehokas tulos. Pumppuja on tehokkuudeltaan eri kokoisia, jokaisen käyttötarpeen ja -kohteen mukaan. Paljon ilmaa edulliseen hintaan.

Pohjailmastuskennojen sijoittaminen vesivoimalaitoksiin ym. Kennot voidaan sijoittaa esim. aivan vesivoimalaitoksen vedenottoalueen sulkuristikon eteen. Sijoitusta voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Sijoitus ja kennojen määrä riippuu tietenkin vesivoimalaitoksen kanavan leveydestä ja syvyydestä.

Talvella v. 2005 oli Perusforsin vesivoimalaitoksella Lapväärtissä suuria vaikeuksia. Lapväärtin joessa oli runsaasti jääsohjoa joka tarttui vesivoimalaitoksen vedenoton kanavan ristikoihin ja veden virtaus oli minimaalista. He ottivat yhteyttä meihin ja muutaman viikon kuluttua yhteydenotosta kanavaan asennettiin Enviro botnia System ilmastuspumppu- laitteisto loistavin tuloksin. Laitteisto, joka vaati vain jonkin verran yleisvalvontaa, oli suuren kiinnostuksen kohteena.  Ilmastuspumpun koko oli 3 kw, ja teho 170 m3/h kahden metrin syvyydessä. Vesivastuksella on lämpötilaa kohottava vaikutus, maksimaalisella vesivastuksella jopa 50-60%.
Myös Paneliankosken Voima -vesivoimalaitos on ollut laitteistomme tyytyväinen käyttäjä jo useita vuosia.

Suosittelijamme:  Peruksen Kyläyhdistys ry, joka omistaa Perusfors -vesivoimalaitoksen, puh. 0400-261 440 Allan Nyholm. Tämän lisäksi useita kalanviljelijöitä, avantouintiseuroja ja monia muita laitteistojemme tyytyväisiä käyttäjiä.

Kannattava investointi, joka antaa enemmän energiaa!

Enviro Botnia Ay

envirobotnia@envirobotnia.com
Åbackantie 357
64320 Dagsmark
Kristiinankaupunki
puh (06) 2224 382
fax (06) 2224 423
GSM 040 516 7602