Vid landbaserade fisk- och kräftodlingar är ett biologiskt filter en enkel, effektiv och billig metod att rena vatten med. Det är naturens egen reningsmetod som utnyttjas optimalt. Filtermaterialet, naturlig zeolit, har en mycket stor yta som utgör grogrunden för bakteriefilm, vilken bryter ned de organiska föroreningarna samt tar bort livsbetingelserna för organismer som kan orsaka sjukdomar.

Enviro Botnias biofilter kan skräddarsys för varje anläggning.

Enviro Botnia Öb

envirobotnia@envirobotnia.com
Åbackvägen 357
64320 Dagsmark
Kristinestad
tel (06) 2224 382
fax (06) 2224 423
GSM 040 516 7602