ENVIRO BOTNIA SYSTEM SYRESÄTTER OCH RENGÖR

Golfbanor har höga krav på gräs kvalitet och på effektiv bevattning och dränering. Dammarna får därför ta emot stora mängder av gödning och det blir en ohämmad tillväxt av alger och växter. Syrebrist uppstår och de mycket illaluktande giftiga gaserna Metan och Svavelväte bildas i dyn.

För att erhålla ett rent och friskt vatten i dammarna så måste syre tillsättas. Detta sker enkelt och effektivt med ENVIRO BOTNIAS LUFTPUMPSYSTEM. En verkligt lönsam investering!

 

 

Enviro Botnia Öb

envirobotnia@envirobotnia.com
Åbackvägen 357
64320 Dagsmark
Kristinestad
tel (06) 2224 382
fax (06) 2224 423
GSM 040 516 7602