Enviro Botnia Öb är ett finländskt företag som sedan år 1988 odlar och saluför kräftor, saluför syresättningsanläggningar för olika vatten samt biologiska filter. Familjeföretaget har sin grund också i potatisodling.

Enviro Botnia ligger i Dagsmark Kristinestad, endast några kilometer från den kända Varggrottan.

 

 

 

 

 

 

Företaget marknadsför även luftpumpsystemet Enviro Botnia System, vilket baserar sig på bottenluftare och/eller lufthissar kopplade till en speciell luftpump. Systemet är i bruk i Finland vid över 100 olika fisk- och kräftodlingar, dammar och insjöar. Systemet håller också vakar isfria vid bla vinterbadanläggningar.

« Torolf Lindfors visar här hur effektivt systemet har hållit företagets egna kräftdammar rena.

 

KONTAKT

Enviro Botnia Öb

Åbackvägen 357, 64320 Dagsmark (Kristinestad)

Telefon (06) 2224 382, fax (06) 2224 423
GSM 040 516 7602

E-mail: envirobotnia@envirobotnia.com

Enviro Botnia Öb

envirobotnia@envirobotnia.com
Åbackvägen 357
64320 Dagsmark
Kristinestad
tel (06) 2224 382
fax (06) 2224 423
GSM 040 516 7602