Enviro Botnia Öb har sedan år 1988 levererat fina, i hemlandet odlade, kräftor till kulinarister runtom i Finland.

Tack vare vår långa erfarenhet och ypperliga odlings- och uppfödnings-förhållanden levererar vi förstklassiga kräftor till finsmakares
festbord!

Yngeln till våra präktiga moderkäftor uppföds till portionsstorlek i vida och djupa naturbassänger, som får sitt vatten från klara skogskällor.

 

Vi kan leverera stora mängder kräftor när det är isfritt. Kräftorna du beställer fångar vi från våra bassänger traditionellt med mjärdar och sänder dem levande till dig.

På en glad kräftskiva får man äta, sörpla, dricka och sjunga! Vi har uppfött dig glädjeämnen till en riktig fest. Beställ i tid för att få din prasslande försändelse på rätt dag.

Vi önskar att du gör din beställning en vecka före festernas fest!

- Siv ja Torolf Lindfors -

Enviro Botnia Öb

envirobotnia@envirobotnia.com
Åbackvägen 357
64320 Dagsmark
Kristinestad
tel (06) 2224 382
fax (06) 2224 423
GSM 040 516 7602