» Syresätter och rengör

» Okomplicerad

» Dimensionering enligt behov

» Goda erfarenheter

» Vinterbadare berömmer

» Vattenkraftverk

Obestridliga förmåner:

 • Ger hög och snabb oxygenmättnad
 • Sprider oxygenet effektivt
 • Bryter snabbt ned organiskt material
 • Järn, fosfor och mangan flockuleras
 • Metan, kväve och svavelväte avlägsnas
 • Giftiga algers uppkomst förhindras
 • Vattenskikten blandas
 • Isbildning förhindras
 • Lätt att montera och sköta
 • Låga driftskostnader
 • Fina driftsresultat i Finland sedan 1988

ENVIRO BOTNIA SYRESÄTTER OCH RENGÖR

Av olika skäl har vattnen i vår miljö blivit ansträngda. Ökning av näringsämnen bildar mera organiskt material som i sin tur förbrukar mera oxygen från vatten. För att få organiska ämnen nedbrutna effektivt bör oxygen tillsättas i vatten.

Ett enkelt och förmånligt sätt att återställa och upprätthålla syrebalans i vatten är ENVIRO BOTNIA SYSTEM.

EBS-METODEN ÄR OKOMPLICERAD

Bottenluftare och/eller lufthiss kopplade till EBS-luftpump är det
effktivaste sättet att syresätta vatten förmånligt.

Bottenluftare kan användas ned till 4 meters djup. När vattendjupet är mera än 4 m används lufthissar utan att någon risk för övermättnad av kvävgas kan uppstå.

EBS-metoden baserar sig på en specialpump som trycker luft i bottenluftare. Bottenluftaren har en cell med 8000-10000 hål genom vilka luften befrias för att syresätta vattnet effektivt.

DIMENSIONERING ENLIGT BEHOV

EBS-metoden kan tillämpas vid mindre och större anläggningar och för olika bruksändamål. Det finns 60 olika pumpar med effekter från 18 kubik/h till 2500 kubik/h. Till en pump kan man ansluta 5 bottenluftare (två olika storlekar finns) eller lufthissar.

Luftarens effektbehov och omfattning bedöms enligt bruksändamålet. Avgörande faktorer är: vattendjupet och
-temperaturen, vattenområdets storlek och form, sedimentering, vakens önskad storlek på vintern (vinterbad-anläggning, fågeldammar, fisk- och kräftodlingsdammar, båtplatser, bryggor...)

GODA ERFARENHETER I PRAKTIKEN

I Finland är EBS-metoden i bruk t. ex. vid Taimensaari Ky:s fiskodling i Kangasniemi. Där har man placerat bottenluftare för att syresätta det inkommande vattnet. Systemet är i bruk då vattentemperaturen överstiger +20°C grader. I praktiken har man kunnat konstatera att t ex kvävemängden i vattnet manskar avsevärt.

Metoden ökar proktionen vid kassodlingar. Laxfiskar har generellt den bästa tillväxten i vattentemperaturer mellan 16-18 grader.
Under sommaren kan kallt vatten pumpas upp från bottnen med luftlift, syresättas samt sänka temperaturen på vattnet i kassarna.
Under kalla perioder, när bottenvattnet är varmare än ytvattnet kan ytvattnets temperatur höjas och därmed förlänga odlingssäsongen. Samtidigt hålls kassarna isfria.

Den strama vintern 2002-03 förorsakade syrebrist och massdöd av fisk i åtskilliga sjöar i Finland. Bl.a Lappfjärds fiskelag i Kristinestad tog EBS-systemet i bruk i det illamående Blomträsket. Den gynnsamma effekten av bottenluftningen kunde omedelbart konstateras.

 

VINTERBADARE BERÖMMER

En bottenluftare kan ge upp till ø 30 m isfri yta vid -5°C och upp till ø 20 m vid -20°C. Vakens storlek beror på luftmängden, vattendjupet och salthalten.

VATTENKRAFTVERK

- Isfritt vid vattenintaget
- Mera energi
- Mindre driftstörningar
- Endast med luft
- Inget problem avfall
- Dimissioneting enligt krav
- Inga service kostnader
- Endast tillsyn krävs
- (på köpet ett vinterbad i kallvatten)
- Mycket effektiv syresättning

Enviro Botnia System metoden kan användas i älvar och åar, där isproppar bildas. För att hindra översvämningar, bottenluftare kan placeras ex. mitt i ån, på ett lämpligt avstånd mellan luftarna. Pumpstorleken finns efter behov, mycket luft till förmånligt pris.

Vattenkraftverken m.m. Placeringen av luftaren ex. 1 Luftare vid gallret. Luftarna kan flyttas efter behov, när man ser hur det fungerar. Allt beror på kraftverkets kanalers bredd och djup och planeras därefter.

Vintern 2005 hade Perusfors vattenkraftverk stora problem. I Lappjärds å var det mycket issörja som fastnade i kanalgallret och tillflödet blev minimalt. Några veckor senare installerades Enviro Botnia System metoden, med gott resultat. Endast tillsyn av anläggningen och mycket stort intresse att se hur det fungerade. Pumpens storlek var 3kw som ger 170m³/h på 2 meters djup. Vatten motståndet har en temperatur höjande effekt, vid max motstånd 50-60º.

Vår referens 2005. Perus byaförening som äger Perusfors vatten kraftverk för kontakt Allan Nyholm 0400-261440. Dessutom finns fiskodlare, vinterbad och många andra, som använder vårt system.

En lönsam investering som ger mer energi Enviro Botnia System.

 

 

Enviro Botnia Öb

envirobotnia@envirobotnia.com
Åbackvägen 357
64320 Dagsmark
Kristinestad
tel (06) 2224 382
fax (06) 2224 423
GSM 040 516 7602